Grupper - Grupp  <   >
Sådan fungerer din gruppe

Din klasse er delt i 4 "farvegrupper" og hedder dit navn og en af de fire farver: gul, rød, grøn eller orange. 
Hedder læreren Tina, vil hendes 4 "farvegrupper" i klassen hedde: Tina gul, Tina rød, Tina grøn og Tina orange. 
Til hver af Tinas "farvegruppe" hører også en email adresse til vores fælles site: tina.gul@nordlinien.dk, tina.rod@nordlinien.dk etc. 
Det er dig som lærer, der har ansvar for de 4 "farvegrupper". Det er derfor også dit ansvar, at opgaverne afleveres til tiden, at kameraet på computeren fungerer, og at lyden er god. 
Under eventdagene vil jeres elever arbejde sammen på tværs af landene. De vil mødes online, og her er det vigtigt, at den fælles online tid bliver overholdt. 
Vores forslag er, at hver farvegruppe vælger en Redaktør og en Onlinemaster
Redaktørens opgave er at redigere sin gruppes afleveringer og sørge for, at opgaverne afleveres til tiden.
Onlinemasterens opgave er at overholde farvegruppens online tider.